Zelfopoffering in jouw dagelijks leven

Opdracht 2

Hoe uit het patroon van Zelfopoffering zich op de verschillende gebieden in jouw leven?

Icon schrijf eenmalig

Sta er voor jezelf eens bij stil hoe het patroon van Zelfopoffering, waarvan je in de vorige opdracht een beschrijving hebt gemaakt, zich uit in de verschillende gebieden in jouw leven: je relatie, je gezin (als je dat hebt), je werk en je vriendschappen.

Jouw relatie

 • Hoe is de rolverdeling tussen jou en je partner op het gebied van huishoudelijke taken, administratie, etc.? Wie neemt hierin de meeste verantwoordelijkheid?
 • Zorg jij meer voor je partner dan hij of zij voor jou? En zo ja: maakt dat jou wel eens kwaad of teleurgesteld?

Jouw gezin

 • Lukt het jou om geregeld tijd voor jezelf vrij te maken? Of ben je vrijwel altijd voor je gezin bezig?
 • Gaan de behoeften van jouw kind(eren) altijd voor die van jezelf? Vind je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen je kinderen?
 • Voel jij je vaak schuldig tegenover je gezin?

Jouw werk

 • Neem jij veel (extra) taken op je?
 • Voel jij je erg verantwoordelijk op je werk?

Jouw vriendschappen

 • Ben jij altijd degene die een luisterend oor biedt; die attent is, initiatief neemt en dingen regelt
 • Maak jij tijd vrij als vrienden of kennissen een beroep op je doen, ondanks dat je het al zo druk hebt?

Misschien komt het patroon van Zelfopoffering bij jou terug op alle levensgebieden, maar misschien specifiek op één of twee gebieden. Dit is belangrijk om te weten, omdat je dan weet op welke gebieden er werk te verzetten is.

Opdracht 3

Hoe kom jij het patroon van Zelfopoffering in jouw dagelijks leven tegen?

Icon registreren herhalen

Voor deze opdracht kun je het tweede werkblad gebruiken. Door de verschillende stappen van het werkblad te doorlopen, krijg je meer inzicht in situaties die bij jou het patroon van Zelfopoffering activeren en ook op de gedachten, gevoelens en gedragingen die dit bij jou teweegbrengt. Door dit een tijdje bij te houden, krijg je steeds meer zicht op de manieren waarop het patroon van Zelfopoffering zich in jouw leven uit.

Tips bij het invullen van werkblad 2

 • Het kan helpen om elke dag een vast moment te kiezen om stil te staan bij de vraag: Ben ik vandaag mijn patroon tegengekomen? Zo ja: op welk levensgebied? En dan vul je eventueel de rest van het formulier in.
 • Wat je ook kunt doen, is dat je het werkblad bij de hand houdt en het invult, nadat je een situatie tegenkwam waarin je met jouw patroon geconfronteerd werd.
 • Het werkblad heeft aparte invulvelden voor de situatie, jouw gedachten, jouw gevoelens en jouw gedrag. Ik heb er een paar ingevuld met persoonlijke en fictieve voorbeelden; dan snap je misschien wat beter wat ik daarmee bedoel. Het is overigens niet superbelangrijk dat de juiste onderdelen in de juiste velden staan; het is slechts een hulpmiddel om te kijken wat er allemaal meespeelt in zo’n situatie. Vind jij het lastig om het werkblad in te vullen? Mail me dan gerust jouw ingevulde formulier naar info@lichaaminzicht.nl en ik denk met je mee!

Elk moment waarop jij je ervan bewust wordt dat je in je oude patroon vervalt, is belangrijk. Dit betekent namelijk dat er ruimte ontstaat voor verandering; ruimte om dingen anders te doen.

In het begin zal je vaak pas achteraf herkennen dat je weer in je valkuil gestapt bent. Maar naarmate je je hier meer van bewust raakt, ga je het steeds sneller herkennen. En door je meer bewust te worden van je automatische gedachten en gedrag, ontstaat er meer vrijheid en ruimte om andere keuzes te maken. Uiteraard gaan we daar in de volgende modules verder op in.